top of page

הצהרת נגישות

במטרה להעניק חוויית גלישה איכותית לכל המשתמשים, האתר הונגש, והותאם לחלוטין לכל העזרים הטכנולוגיים המוכרים, בהם משתמשים גולשים בעלי מוגבלות קבועה או זמנית.​
 

ובכל זאת - בכל מקרה בו נתקלת באי התאמה, אשמח לשמוע ממך על כך, כדי שאוכל לתקן את הטעון תיקון, לשפר את האתר ולהתאימו לשימושך.

​​

ניתן לפנות אלי, בכל עת, בכל אמצעי התקשורת המקובלים, והנוחים לך ביותר.

 

באמצעות טלפון ומסרונים לנייד:  054-4750316

 

או במייל: event4u.il@gmail.com

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. תקן זה מתבסס על מסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

האתר תומך בכל הדפדפנים הפופולריים כגון: Internet Explorer 10 ומעלה , Google Chrome, Mozila Firefox.

האתר מותאם לגלישה מנייד.

אתר זה נגיש ומותאם לצפייה גם לאנשים בעלי מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך ובטכנולוגיות נוספות המאפשרות הנגשת תכנים.

 

על מנת לעמוד בדרישות תקן הנגישות, בוצעו באתר מספר התאמות:

תווית כותרת - הצבת כותרת ראשית בכל עמוד המוגדרת H1

תפעול באמצעות מקשי קיצור של תוכנות קריאת מסך

שמירה על ניגודיות בין טקסט לרקע על פי התקן המבוקש.

שמירה על היררכיה ונראות ברורה.

אפשרות לקיצורי דרך ולחיפוש מהיר באתר

אפשרות ל״מעקף בלוקים״ והגעה מקוצרת לתוכן מרכזי.

שימוש בטפסים ברורים וקלים למילוי + הודעות שגיאה ברורות.

שימוש בפונטים ברורים וקלים לקריאה.

שימוש בלינקים עם הסבר לגבי מהות הלינק.

שמירה על תפריט נקי וברור, קל לניווט.

הגדרת שפת האתר - האתר מעובד באופן אוטומטי ע"י הדפדפנים לשפה הנכונה כדי שקוראי המסך יוכלו להבין את התוכן.

סדר DOM  - מאפשר ניווט באתר בשימוש מקלדת וקוראי מסך

שתי אפשרויות ניווט באתר - תפריט וחיפוש.

Alt טקסט- תיאורים טקסטואליים של תמונות המסייעים למשתמשים לקויי ראייה

פונקציונליות מלאה של גלישה באמצעות המקלדת - קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות הארגון הבינלאומי (W3C)


כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות המקלדת:

העברה לקישור הבא בדף TAB

הפעלת קישור ENTER

חזרה לקישור קודם TAB + SHIFT

הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +

הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl -
 

bottom of page